Τόσα πολλά με τόσα λίγα

Ποτέ ξανά ένα σύστημα διασύνδεσης δεν προσέφερε τόσα πολλά με τόσο μικρό κοστολόγιο. Μπορείτε να διαχειριστείτε τις on-line παραγγελίες σας μέσα από την εμπορική σας διαχείρηση χωρίς κόπο.

Δυνατότητες Διασύνδεσης (ανάλογα με την έκδοση που χρησιμοποιήτε)

 1. Δημιουργία πελατών από την εμπορική διαχείρηση Στο ιντερνετ
 2. Τιμολογιακές πολιτικές (κλιμάκωση / κατά ποσότητα)
 3. Τιμολογιακές πολιτικές (εξελιγμένες τιμολογιακές μηχανογράφησης)
 4. Ενημέρωση Υπολοίπων ειδών
 5. Απεριόριστο βάθος κατηγοριών- Υποκατηγοριών με φωτογραφία
 6. Απεριόριστες Φωτογραφίες
 7. Ενημέρωση Κατασκευαστών στα Είδη με φωτογραφία
 8. Αυτόματη δημιουργία παραστατικών στο SoftOne
 9. Built in Search Engine Optization
 10. Λειτουργία online/offline
 11. Λειτουργία client / server/ service
 12. Υποστήριξη Ελληνικών - Αγγλικών
 13. Υποστήριξη σε Χρώμα-μέγεθος
 14. Λειτουργία B2B-B2C
 15. Λειτουργία 2 η περισσότερων ηλεκτρονικών καταστημάτων παράλληλα
 16. Λειτουργία Χαρακτηριστικά ειδών και επιλογές ειδών (product atributes )
 17. Τεχνολογία MultiThreating
 18. Android - IOS Application
 19. Αποστολή SMS
 20. Διαχείρηση Courier - Μεταφορικών