Πιστεύουμε ότι η επιτυχία μια επιχείρησης βασίζεται στο προσωπικό της

Προσφέρουμε συνεχως ευκαιρίες για άτομα που επιδιώκουν να αναπτυχθούν και να καταξιωθούν στον κλάδο της έρευνας και της παροχής υπηρεσιών. Ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους μας να μάθουν, να πειραματιστούν και να αναπτυχθούν - τόσο για το δικό τους προσωπικό όφελος όσο και για την εταιρεία.

Ο/Η κάτοχος της θέσης συνεργάζεται με το διευθυντή του ΙΤ. Είναι υπεύθυνος/η για την υποστήριξη - και ανάπτυξη των εφαρμογών της επιχείρησης σε περιβάλλον SQL Server και την ανάπτυξη εφαρμογών σε .Net (C#, Javascript). Συνεργάζεται με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας για την βελτίωση του λογισμικού και την ανάπτυξη νέων πακέτων λογισμικού.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Εμπειρία στη σχεδίαση και στην ανάπτυξη λογισμικού
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου
 • Αίσθημα ευθύνης, συνέπεια και δέσμευση για το αποτέλεσμα
 • Ικανότητα για συνεργασία στο πλαίσιο ομάδας

Επιθυμητά προσόντα:

 • Γνώση του Microsoft .ΝΕΤ ή/και C#
 • Καλή γνώση SQL

Η εταιρία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Δυνατότητα για συνεχή εκπαίδευση
 • Επιπλέον ιδιωτική ασφάλιση
 • Άριστες συνθήκες εργασίας
 • Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης

•Ελάχιστη εμπειρία 3 ετών στην ανάπτυξη εφαρμογών σε Microsoft ASP.ΝΕΤ
•(C#, MVC, WEB API, WCF, RESTful web services)
•Άριστη γνώση Javascript, jQuery & Knockout.js/Angular.js ή παρόμοια
•frameworks
•Πολύ καλή γνώση SQL
•Γνώσεις σε Object Oriented ανάλυση & σχεδιασμό.