Συνδρομητικά μοντέλα

Με το μοντέλο ASK, οι λύσεις λογισμικού Connectoras σας παρέχονται με μηνιαία χρέωση αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα που χρησιμοποιείτε το λογισμικό.