Συνδρομητικά μοντέλα

Με το μοντέλο ASK, το λογισμικό Connectoras σας παρέχεται με μηνιαία χρέωση αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα που χρησιμοποιείτε το λογισμικό.