Άμεση Λειτουργία

Σχεδιασμένες να λειτουργούν σε οποίοδήποτε περιβάλλον, οι λύσεις connectoras είναι μοναδικές και για τον χρόνο εγκατάστασης και λειτουργίας τους.