Διαρκής Ανάπτυξη

Η συνεχής καινοτομία και οι καινοτόμες υπηρεσίες  αποτέλεσαν την αφορμή για την γρήγορη εξέλιξη από το το 2002. Η εταιρεία έχει εδραιώσει τη σταθερή της φήμη χάρη στην εμπεριστατωμένη επιλογή των εργαζομένων. Μέχρι το 2004, η εταιρεία άρχισε να προσφέρει μια νέα γκάμα λύσεων στους πελάτες - λύσεις που ευθυγράμμιζαν τις τεχνολογίες, τις διαδικασίες και τους ανθρώπους των οργανώσεων με τις στρατηγικές τους.