Η εξειδίκευση

Καθ 'όλη τη διάρκεια της ιστορίας της, η εταιρεία έχει επεκτείνει τις δραστηριότητες της και αξιοποιεί τις εξελισσόμενες τάσεις και τεχνολογίες διαχείρισης προς όφελος των πελατών της.

Η εταιρεία πρωτοστάτησε στην ολοκλήρωση συστημάτων και την επιχειρηματική ολοκλήρωση με απόλυτη εξειδίκευση την διασύνδεση ετερογενών συστημάτων  και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Συνδυάζοντας απαράμιλλη εμπειρία σε επιχειρηματικές λειτουργίες, ξεκινήσαμε την υλοποίηση της λύσης Connectoras. 

Η πρώτη έκδοση του connectora ήταν κατασκευασμένη για το Joomla 1.5.x και το Virtuemart 1.9.x. Λειτουργούσε παράλληλα με την εμπορική εφαρμογή Softone σαν ένα ξεχωριστό πρόγραμμα.