Η νέα Γενιά Προϊόντων

Στις 30 Ιανουαρίου 2014, οι μέτοχοι κλήθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσουν για την μελλοντική ανάπτυξη της εταιρίας και του προϊόντος. Εκεί πάρθηκε η απόφαση να μεταφερθούν τα κεντρικά της εταιρίας στην Κύπρο και να γίνει ανάπτυξη δικτύου διανομής σε Ελλάδα και Βαλκάνια.   

Στις λύσεις Connectoras έρχονται να προστεθούν ο Connectoras Magento, ο Connectoras Live, Connectoras Courier. Μαζί με τις νέες λύσεις προστίθενται και νέες δυνατότητες τόσο στην εμπορική διαχείριση όσο και στα υπόλοιπα προϊόντα της οικογένειας.